Kunětická Hora - castle from 14th / 15th century 5 km NE from Pardubice

Township / obec:
District / okres:

Kunětice
Pardubice
Kunětická Hora (Sep 2003)

Forum: 0 messages

message / príspevok:

name / meno:

e-mail:
   show / zobrazi: