Strážky - kaštieľ - Mansion in place of a castle from 13th century 5 km NNE from Kežmarok. Exterior is quite nice, but the interior and court is spoilt by modern glass windows and aluminum louvres.
Národná kultúrna pamiatka, zvonku celkom pekný kaštieľ, znútra, nuž, zmodernizovaný, zasklené arkády s hliníkovými žaluziami, asi nutné pre využitie ako galéria, ale vyzerá to tak zle, že som to radšej ani nefotil...

Township / obec:
District / okres:

Strážky
Kežmarok
kašťieľ Strážky (Sep 2005)