Hajnáčka - Zrúcanina hradu z 13. stor.
ruin of a castle built in second half of 13th century.

Township / obec:
District / okres:

Hajnáčka
Rimavská SobotaHajnáčka (Aug 2008)

Forum: 0 messages

message / príspevok:

name / meno:

e-mail:
   show / zobraziť: