Šomoška - Ruin of a castle built before 1291, situated 25 km SE from Lučenec on the border with Hungary

Township / obec:
District / okres:

Šiatorská Bukovinka
Lučenec
Šomoška (Jul 2004)nearby rock sea and rock waterfall
okolie - skalné more a skalný vodopád
(Jul 2004)

Forum: 0 messages

message / príspevok:

name / meno:

e-mail:
   show / zobraziť: