Topoľčiansky hrad - Runis of a castle founded in 13th century situated 14 km NW from Topoµčany

Township / obec:
District / okres:

Podhradie
Topoľčany


Topoľčiansky Castle - approach from Podhradie village (Topoľčany region)
Forum: 0 messages

message / príspevok:

name / meno:

e-mail:
   show / zobraziť: