Modrý Kameň - château and ruin of a castle from 13th century 4 km N from Veľký Krtíš

Township / obec:
District / okres:

Modrý Kameň
Veľký Krtíš
zámok a hrad Modrý Kameň (Apr 2004)


Kalvária (Apr 2004)